Skip to content

Your new adventure!

Kom jij bij ons werken?

Het is onze missie om de nieuwe generatie werknemers en ondernemers met elkaar te verbinden. Daarom bouwen we aan een online ecosysteem van slimme tools die het werken voor iedereen opnieuw zullen definiëren.

Omdat onze oplossingen goed inspelen op de workforce management wensen in het bedrijfsleven, maakt ons bedrijf een sterke groei door. En met die groei komt de behoefte aan toptalenten (dat ben jij!)

Ons werk

Ons getalenteerde en ambitieuze team werkt hard aan innovatieve workforce management oplossingen. Elke dag worden er meer dan 100.000 uren gewerkt door medewerkers die L1NDA gebruiken. Onze producten worden gebruikt om tijd, gedoe en fouten te verminderen in verschillende aspecten van workforce management. Dit doen we door mensen en functionaliteit voorop te stellen.

Het is onze droom om van 'werk' een leuk en gepassioneerd onderdeel van het leven te maken.

"Er was een ruime keuze aan oplossingen voor personeelsplanning. Maar die waren allemaal te veel gericht op winst en besparing op de loonkosten. Dat kan natuurlijk ook met L1NDA, maar L1NDA is er primair voor onze medewerkers. Dat was echt een verschil en voor ons heel belangrijk."

Wesley Fok Directeur en eigenaar van Verhage

Onze cultuur

Van L1NDA een geweldige werkplek maken is voor ons een belangrijke bedrijfsdoelstelling. Plezier hebben op het werk is belangrijk, maar er is meer. Wij willen op een inspirerende manier met geweldige mensen werken aan ambitieuze projecten!

We streven een ‘geweldige plek om te werken’ na door onze 'waarden' na te leven, zowel op bedrijfs- als afdelingsniveau. Dus praten we regelmatig 1: 1 om te weten wat er aan de hand is, werken we hard aan het definiëren en afspreken van onze werkgewoonten, en delen we veel taco's uit aan elkaar 🌮 .

Iedereen heeft recht op een leuke baan. Niemand wordt uitgesloten. Ongeacht kleur, leeftijd, afkomst, interesses, vaardigheden of opleiding. Dat is waar wij in geloven. Om ons geloof in de praktijk te brengen, werken we samen met Equalture. Zij helpen ons bij het nemen van onpartijdige arbeidsbeslissingen.

L1NDA is door Equalture gecertificeerd als Innovator, vanwege onze uitgebreide strategie om gelijke kansen op de arbeidsmarkt te waarborgen. Deze strategie moet als voorbeeld dienen voor anderen.

Open positions

Content MarketeerAmsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Product ManagerAmsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Stagevacature content marketeerAmsterdam, Noord-Holland, Netherlands

Ready to work with us?

It is our mission to connect the new generation of employees and entrepreneurs. That is why we work tirelessly on an online ecosystem of smart tools that redefine work for everyone.

Since our solutions are based on the workforce management wishes of actual companies, we are enjoying strong growth. With this growth, we need talents like you!

Our work

Our talented and ambitious team works hard to create innovative workforce management solutions. Every day, over 100.000 hours are worked by employees using L1NDA. Our products are used to reduce time, hassle and mistakes in various aspects of workforce management. We do this by putting people and functionality first.

It is our dream to make 'work' a fun and passionate part of life.

“There was a wide choice of employee scheduling solutions. But they were all too focused on profit optimization and saving on payroll costs. Of course, this can also be done with L1NDA, but L1NDA is primarily there for our employees. This was a real difference and very important to us.“

Wesley Fok Director and owner of Verhage

Our culture

At L1NDA, we believe that having fun at your job is important, but there is so much more. We want to inspire amazing people to work on ambitious and innovative projects!

Our values help us to achieve the goal of being an 'the best place to work'. We like to have 1:1 to get to know each other, we work to define and agree on our habits and hand out a whole bunch of tacos 🌮 .

Everyone is entitled to a nice job. No one is excluded. Regardless of colour, age, origin, interests, skills or education. That is what we believe in. To put our belief into practice, we work together with Equalture. They help us to make impartial employment decisions.

L1NDA was certified by Equalture as Innovator, because of our comprehensive strategy to ensure equal opportunities in employment. This strategy should serve as an example to others.

Can’t find a job position you’re looking for?

We’re always looking for people with unique skills. Send us your CV and we’ll get in touch when we have an opening that matches your expectations.